Staff Detail

Maria Łapińska

Business Development Directory​

Maria Łapińska jest absolwentką Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe na Politechnice Lubelskiej – kierunek Zarządzanie i Marketing oraz posiada tytuł MBA Uniwersytetu w Illinoi oraz Polsko-Amerykańskiego Instytutu Zarządzania.

Jest doświadczonym liderem dużych i mniejszych zespołów pracujących w marketingu, sprzedaży, market access, public affairs, dziale medycznym, szczególnie w bardzo trudnych obszarach, w których połączenie wielu umiejętności i kompetencji oraz współpraca cross funkcyjna jest niezbędna.

Maria pracowała w wielu obszarach terapeutycznych m.in. cukrzyca, choroby rzadkie, hematologia, onkologia, endokrynologia: hormon wzrostu, reumatologia, immunologia, dermatologia, neurologia, psychiatria. Była odpowiedzialna głównie za portfel leków finansowanych w ramach programów lekowych, chemioterapii, narodowego programu finansowanego bezpośrednio przez Ministra Zdrowia. Posiada dogłębną i praktyczna wiedzę w obszarze zamówień publicznych jak również rynku dystrybutorów oraz narzędzi dystrybucyjnych (głównie stosowanych w biznesie szpitalnym).

Dzięki pełnieniu wielu menedżerskich funkcji np. Dyrektor Generalny, Dyrektor Business Unitu i wielu innych w obszarze rynku farmaceutycznego w międzynarodowych korporacjach takich jak: Pfizer, Sanofi, Sandoz, NovoNordisk reprezentowała wymienione firmy w kontaktach z interesariuszami takimi jak: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Fundusz Zdrowia, INFARMA i wiele innych organizacji w tym organizacji pozarządowych.

+48 601 363 474

[email protected]