Edukacja

Od 2009 roku, PMW przeszkoliło tysiące osób, które wzięły udział w warsztatach i konferencjach organizowanych
przez nas w Polsce i za granicą. Oferujemy zarówno szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb określonych grup uczestników, jak i wydarzenia skierowane do szerokiego grona odbiorców: lekarzy, naukowców, badaczy oraz pracowników
firm farmaceutycznych z działów: marketingu, medycznego, badań klinicznych, rejestracji czy oceny bezpieczeństwa.
Wyróżnikami naszych szkoleń są obiektywizm i wysoki poziom merytoryczny.

KURSY I WARSZTATY

PMW oferuje szkolenia w języku angielskim i polskim. Krok po kroku omawiamy na nich zasady przygotowania materiałów
do publikacji w najważniejszych czasopismach naukowych. Uczymy podstaw pisania wysokiej klasy artykułów oraz umiejętności wykonywania obliczeń statystycznych niezbędnych do efektywnego przekazywania wyników badań. Szkolimy również w zakresie praktycznych umiejętności składania artykułów w wydawnictwach czy nawiązywania i rozwijania kontaktów z redakcjami czasopism. Tym, co nas wyróżnia, jest dbałość o rozwój umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu, takich jak sztuka płynnych i dobrze przygotowanych wypowiedzi publicznych, prowadzenia przekonujących prezentacji, czy budzących zainteresowanie plakatów konferencyjnych. Przekazujemy wiedzę na ten temat „od a do zet”. Zajęcia odbywają się w małych grupach i są interaktywne – ponad połowa naszych kursów ma w programie zajęcia praktyczne, w ramach których omawiane
są studia przypadków i odbywają się ćwiczenia symulujące rzeczywiste sytuacje.

Cenimy kompetencje i doświadczenie, dlatego nasi wykładowcy są wysokiej klasy specjalistami i praktykami w swoich dziedzinach. Mają rozległe doświadczenie w prowadzeniu prezentacji naukowych na międzynarodowych konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach, jako autorzy wielu publikacji są ekspertami zarówno w pisarstwie naukowym,
jak i w przygotowywaniu formalnej dokumentacji medycznej. Nasz program szkoleniowy z zakresu pisarstwa medycznego powstał przy wsparciu dr Stephena Locka, jednego z wysoko cenionych redaktorów naczelnych British Medical Journal
(pełnił tę funkcję w latach 1975 – 1991), lekarza, wykładowcy o międzynarodowej renomie, autora i recenzenta wielu prac na temat dziennikarstwa medycznego. Od 2009 roku ściśle współpracujemy z dr Johnem Carpenterem, wybitnym profesorem Uniwersytetu w Manchesterze, członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pisarzy Medycznych (EMWA) i współautorem europejskich wytycznych dla recenzentów artykułów medycznych. Większość naszych szkoleniowców legitymuje się doktoratami w swoich dziedzinach. Są to zarówno profesjonalni pisarze medyczni z wieloletnim doświadczeniem badawczym i licznymi publikacjami na koncie, jak i aktywni badacze, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W PMW doskonale rozumiemy znaczenie jasnej i precyzyjnej komunikacji w nauce. Niezależnie, czy chodzi o rozwój umiejętności pisarskich, czy zdolności prezentacyjnych, szkolenia prowadzone przez naszych ekspertów dają uczestnikom wiedzę i narzędzia umożliwiające dotarcie z wynikami badań do najbardziej pożądanych grup odbiorców.  

Obecnie oferujemy kursy na poniższe tematy:

 • prezentacja danych medycznych na spotkaniach naukowych
 • pisarstwo medyczne (jak napisać artykuł naukowy)
 • dokumentacja badań klinicznych
 • publikacja artykułów naukowych
 • statystyka kliniczna dla nie-statystyków (jak czytać i rozumieć statystyki)
 • prezentacje ustne
 • granty badawcze
 • ocena opublikowanych artykułów naukowych
 • ocena projektów badawczych
 • projektowanie badań klinicznych z elementami statystyki
  i uwzględnieniem kwestionariuszy badania opinii pacjentów (PRO)
 • pisarstwo medyczne i komunikacja dotycząca spraw medycznych
 • medycyna oparta na dowodach (EBM)
 • wyszukiwanie informacji w medycznych bazach danych

szkolenia on-line

Nasza oferta szkoleń on-line:

 • prezentacja wyników badań na konferencjach medycznych (stacjonarnych i zdalnych)
 • medycyna oparta na dowodach (EBM)
 • podstawy pisania artykułów naukowych dla zespołów pracujących zdalnie
 • ocena publikacji naukowych
 • statystyka dla nie-statystyków
 • podstawy badań klinicznych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt: [email protected]

poradniki

polecana literatura uzupełniająca