Teksty medyczne

Udzielamy profesjonalnej pomocy w przygotowaniu:

 • manuskryptów
 • raportów z konferencji
 • monografii
 • komentarzy
 • prezentacji
 • plakatów
 • materiałów informacyjnych dotyczących leków i wyrobów medycznych
 • materiałów edukacyjnych dla pacjentów
 • treści na strony internetowe w tym na strony poświęcone konkretnym produktom
 • streszczeń wyników badań klinicznych dla osób nieposiadających wiedzy fachowej

Świadczymy również następujące usługi:

 • przeszukiwanie medycznych baz danych
 • tworzenie treści medycznych na strony internetowe (tzw. contentu)
 • administrowanie stronami internetowymi o tematyce zdrowotnej
  (tworzenie treści i zarządzanie zawartością, optymalizacja wyszukiwania i funkcjonalności)

rady konsultacyjne i inne spotkania ekspertów

Oferujemy organizację i pełne wsparcie operacyjne, w tym przygotowywanie raportów, na potrzeby:

 • rad konsultacyjnych
 • spotkań ekspertów (Advisory Boards)
 • dyskusji panelowych i profesjonalnych ewaluacji badań
 • indywidualnych dyskusji z ekspertami z wybranej dziedziny
 • paneli dyskusyjnych opartych na przygotowanych przeglądach literatury naukowej
 • spotkań badaczy
 • paneli delfickich (anonimowe przesłuchania ekspertów w celu identyfikacji długoterminowych
  trendów w badaniach naukowych i pracach rozwojowych)
 • debat oksfordzkich

Przygotowanie spotkań eksperckich obejmuje następujące działania:

 • zdefiniowanie problemu i precyzyjne rozpoznanie zakresu tematycznego oraz konkretnych pytań i zagadnień wymagających poruszenia
 • wstępny wybór ekspertów, przygotowanie proponowanej listy uczestników i współpraca z klientem przy podejmowaniu decyzji o ostatecznym wyborze ekspertów
 • ustalenie źródeł informacji
 • wybór najbardziej efektywnych sposobów pozyskania informacji (np. rady konsultacyjne, dyskusje panelowe itp.)
 • przygotowanie logistyczne i merytoryczne do spotkania rady konsultacyjnej lub dyskusji panelowej
 • przygotowanie podsumowania, analizy i syntezy pozyskanych informacji
 • przygotowanie raportu lub notatek ze spotkania
 • przygotowanie publikacji podsumowującej spotkanie

marketing medyczny

Celem marketingu medycznego jest tworzenie i dostarczanie treści medycznych w jak najbardziej efektywny sposób,
przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod i kanałów komunikacji ze środowiskiem medycznym, pacjentami
i ich opiekunami.

Oferujemy wsparcie w zakresie wielokanałowego marketingu medycznego. W szczególności pomagamy w przygotowywaniu:

 • działań i planów strategicznych i operacyjnych na podstawie solidnej wiedzy medycznej
 • materiałów marketingowych opartych na sprawdzonych i renomowanych publikacjach
 • oparty na dowodach treści medycznych na potrzeby:
  • marketingu
  • sprzedaży
  • dostępu do rynku
  • relacji publicznych
  • mediów społecznościowych
 • oceny i akceptacji materiałów marketingowych zgodnych z regulacjami dotyczącymi produktów farmaceutycznych
  i z miejscowymi kodeksami etycznymi

tłumaczenia medyczne

PMW zatrudnia najwyższej klasy tłumaczy, którzy dokonują przekładów artykułów naukowych i dokumentacji medycznej
z dowolnego języka obcego na język polski. Ponadto oferujemy profesjonalną pomoc w tłumaczeniu manuskryptów z polskiego na angielski oraz na wiele innych języków. Nasi tłumacze medyczni doskonale znają język angielski i mają wieloletnie doświadczenie w przekładzie tekstów medycznych. W celu zapewnienia najwyższych standardów wykonane przez nich eksperckie tłumaczenia poddawane są merytorycznej i językowej weryfikacji dokonywanej przez anglojęzycznych pisarzy medycznych. 

Usługi translatorskie świadczone przez PMW obejmują:

 • tłumaczenia prac i artykułów naukowych
  • z dowolnego języka obcego na język polski
  • z polskiego na angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski
 • korektę językową prac badawczych napisanych po polsku i po angielsku w zakresie: stosowności stylu i słownictwa, struktury logicznej, wewnętrznej spójności tekstu, błędów faktograficznych lub nieścisłości
 • sprawdzenie tekstu pod względem merytorycznym przez pisarza medycznego specjalizującego się w danej dziedzinie
 • korektę tekstu przez doświadczonego anglojęzycznego pisarza medycznego posiadającego praktyczną wiedzę na temat stylistyki, tonu, struktury i składni medycznego języka angielskiego