Kontakt

Dane firmy

NIP 5252580838
KRS 0000500264
REGON 147130527
Konto bankowe 62 1090 2590 0000 0001 2311 7974

Lokalizacja

Proper Medical Writing Sp. z o.o.,
Panieńska 9/12,
03-704 Warszawa

praca w pmw

PMW specjalizuje się w usługach z zakresu pisarstwa medycznego (medical writing) na potrzeby lekarzy, publicznych placówek ochrony zdrowia, biomedycznych placówek naukowo-badawczych i firm farmaceutycznych.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, stale poszukujemy współpracowników z odpowiednim wykształceniem
i doświadczeniem do naszego biura w Warszawie oraz do pracy w trybie zdalnym.  

Szukamy specjalistów z następujących dziedzin:

  • redakcja, formatowanie i korekta językowa tekstów naukowych
  • przygotowywanie: manuskryptów, abstraktów, monografii produktów, raportów i recenzji
  • tłumaczenia specjalistyczne: z języka angielskiego na polski, z polskiego na angielski,
    z innych języków na język angielski
  • recenzowanie artykułów naukowych
  • tworzenie prezentacji multimedialnych
  • przegląd i rekomendacja czasopism naukowych 

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu jako pracownik lub współpracownik, prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected]

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma Proper Medical Writing Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-704),  przy ulicy Panieńskiej 9/12, identyfikująca się numerami: KRS 0000500264, 
NIP 5252580838, REGON 147130527.

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować pod adresem:   [email protected]

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów/współpracy pomiędzy Państwem,
a firmą Proper Medical Writing. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6, pkt. 1b RODO:
procedura ta jest niezbędna do realizacji umów, których stroną jest właściciel danych lub do podjęcia na prośbę właściciela danych działań przed podpisaniem umowy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowanej współpracy, a także przez czas określony w przepisach prawa podatkowego oraz przez okres obowiązywania prawa do jakichkolwiek roszczeń.

Mają Państwo prawo do wglądu, zmiany, usunięcia, ograniczenia możliwości przetwarzania czy przekazywania Państwa danych,
a także prawo do sprzeciwu na ich wykorzystanie. Mają Państwo prawo do złożenia skargi w odpowiednich organach nadzorujących ochronę danych osobowych, jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z prawem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może oznaczać odmowę zawarcia umowy.