Artykuły naukowe

Oferujemy profesjonalne wsparcie na wszystkich etapach opracowywania wyników badań i pisania publikacji naukowych. Pomagamy w przygotowaniu do publikacji w głównych czasopismach naukowych różnego rodzaju materiałów,
takich jak oryginalne prace badawcze, artykuły przeglądowe, komentarze, listy do redakcji, opisy przypadków czy metaanalizy. Zakres naszych usług obejmuje: konsultacje statystyczne, korektę językową anglojęzycznego pisarza medycznego,
analizę możliwości opublikowania tekstu, wybór czasopisma na podstawie oceny poziomu naukowego i oczekiwanego wskaźnika cytowań (IF – impact factor), redakcję i formatowanie tekstu zgodnie ze strukturą artykułu naukowego IMRAD, wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (ICMJE) i wskazówkami danego czasopisma,
oraz przygotowanie odpowiedzi na uwagi recenzentów.

wsparcie w składaniu artykułów do publikacji

Proces publikacji artykułu rozpoczyna się jeszcze przed napisaniem manuskryptu, kiedy to autor rozważa wybór czasopisma. Zazwyczaj autorzy dobrze wiedzą dokąd chcą wysłać swój artykuł, czasem jednak potrzebują wsparcia w tym zakresie. Identyfikacja odpowiednich czasopism zależy od tematu badania, rodzaju manuskryptu, jakości danych, oczekiwań autora i wielu innych czynników. PMW oferuje pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniego czasopisma. Nasz zespół dobrze zna poszczególne tytuły medyczne, ich wymagania i preferencje, dlatego potrafimy ocenić siłę danego tekstu na długo przed jego złożeniem.
Dzięki temu proces składania artykułu do publikacji – często uciążliwy i czasochłonny – staje się o wiele prostszy, przyjemniejszy
i wygodniejszy. PMW podejmuje się również ważnego zadania, jakim jest napisanie odpowiedniego listu przewodniego,
który odgrywa niezmiernie ważną rolę w przyciągnięciu uwagi wydawców. Gotowy manuskrypt wymaga sformatowania zgodnie z wytycznymi wybranego czasopisma i przesłania go w określonym programie. Również w tym zadaniu nasi klienci również mogą liczyć na nasze wsparcie.

korekta językowa

Angielski to współczesna lingua franca globalnej społeczności naukowej, nie dziwi więc, że większość artykułów jest publikowana w tym języku. PMW współpracuje z wieloma utalentowanymi pisarzami medycznymi, którzy władają angielskim na poziomie języka ojczystego, co gwarantuje doskonałą jakość językową i przejrzystość komunikacyjną tekstów. Kolejnym czynnikiem decydującym o wysokim poziomie dostarczanych przez PMW materiałów, jest solidne wykształcenie medyczne i biomedyczne naszych pisarzy oraz ich duże doświadczenie. PMW świadczy również usługi redakcyjne tekstów w języku polskim i w innych językach obcych.

prezentacja wyników badań

PMW oferuje rozwiązania umożliwiające prezentację danych medycznych i wyników badań w jasny, precyzyjny i profesjonalny sposób. Decyzje o tym, jak przedstawić poszczególne informacje, które z nich zawrzeć tylko w tekście, a które umieścić
w tabelach, na wykresach czy rysunkach są równie ważne, co trudne. Nie jest przesadą twierdzenie, że te decyzje mogą przesądzić o ostatecznym zainteresowaniu artykułem. Zespół PMW składający się z ekspertów w dziedzinie medycyny, biostatystyków i pisarzy medycznych jest w stanie doradzić autorom, w jaki sposób najlepiej wyeksponować wyniki ich badań.

BIOSTATYSTYKA

Nasi statystycy posiadają gruntowne wykształcenie matematyczne połączone ze specjalizacją w dziedzinie biostatystyki,
a także doświadczenie we współpracy z lekarzami i naukowcami w zakresie projektowania badań i analizy wyników.
Dzięki wieloletniej kooperacji ze środowiskami medycznymi i firmami farmaceutycznymi doskonale rozumieją problemy,
z jakimi mierzą się badacze na różnych etapach pracy. PMW opracowuje analizy statystyczne danych przesłanych przez klientów oraz wyliczenia wielkości próby dla danego badania. Zespół PMW wykorzystuje też swoją wiedzę statystyczną by doradzać
w planowaniu badania, wyborze właściwych testów statystycznych i interpretacji danych. Nasi specjaliści mogą również pomóc
w zidentyfikowaniu najważniejszych elementów wśród zebranych informacji i w wyborze najlepszego sposobu ich prezentacji. Zadanie to może być dla badacza trudne i skomplikowane. Oferujemy kompletny zestaw usług – od zaprojektowania badania
i napisania jego protokołu oraz planu analizy statystycznej, poprzez analizę wyników, do napisania końcowego raportu z badań zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Badań Klinicznych.

redakcja manuskryptów

Oferujemy profesjonalne wsparcie na wszystkich etapach opracowywania wyników badań i pisania artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji w renomowanych czasopismach medycznych.  

Możemy zredagować lub napisać na podstawie obszernego konspektu:

 • oryginalne prace badawcze
 • artykuły przeglądowe
 • komentarze
 • listy do redakcji
 • opisy przypadków
 • metaanalizy i przeglądy systematyczne

Pomagamy również w przygotowaniu manuskryptów w zakresie:

 • oceny merytorycznej źródeł
 • konsultacji statystycznej
 • przygotowania rysunków, rycin i wykresów
 • korekty językowej przeprowadzonej przez anglojęzycznego pisarza medycznego
 • przeglądu literatury i sprawdzenia poprawności bibliografii
 • analizy możliwości publikacji
 • wyboru czasopisma na podstawie oceny jego poziomu naukowego i oczekiwanego wskaźnika cytowań (IF – impact factor)
 • przygotowania listów przewodnich do redakcji czasopism
 • formatowania zgodnie z wytycznymi czasopisma
 • przygotowania odpowiedzi na komentarze recenzentów
 • wsparcia technicznego w czasie składania artykułu do redakcji

Pomoc w przygotowaniu artykułu naukowego wymaga ścisłej współpracy pomiędzy autorem i doświadczonym pisarzem medycznym w zakresie:

 • właściwego zaplanowania artykułu
 • przygotowania streszczenia, wstępu i rozdziału dotyczącego przyjętej metodyki
 • wyboru i sposobu prezentacji wyników badania
 • wyboru zagadnień do dyskusji

W naszej pracy sumiennie przestrzegamy wytycznych zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Wydawnicze dotyczące Raportowania Badań Sponsorowanych przez Przemysł Farmaceutyczny (GPP3).

 1. Battisti WP, Wager E, Baltzer L i inni, Good Publication Practice for Communicating Company-Sponsored Medical Research: GPP3. Ann Intern Med 2015;163 461-4. doi:10.7326/M15-0288