O nas

Proper Medical Writing (PMW) jest agencją specjalizującą się
w tworzeniu wysokiej jakości tekstów naukowych
i dokumentów medycznych. 
Firma powstała w 2009 roku
i prędko zdobyła silną pozycję na rynku europejskim.
Jesteśmy dumni ze zgromadzonego w naszym zespole kapitału intelektualnego, wiedzy i doświadczenia,
które pozwalają
nam świadczyć usługi na najwyższym światowym poziomie.

Dzięki dogłębnej znajomości tematu zyskaliśmy zaufanie naukowców, firm farmaceutycznych i biotechnologicznych,
a także firm prowadzących badania kliniczne  (CRO),
instytutów badawczych, towarzystw naukowych
i stowarzyszeń zawodowych.

W czym możemy pomóc

PMW specjalizuje się w redagowaniu  publikacji naukowych, przygotowywaniu dokumentacji badań klinicznych,
łącznie z pomocą w projektowaniu badań. Dodatkowo, PMW zajmuje się przygotowywaniem analiz statystycznych, tłumaczeniem tekstów naukowych, tworzeniem raportów z posiedzeń komitetów doradczych i innych spotkań ekspertów,
a także w prowadzeniem warsztatów i szkoleń. Oferta PMW obejmuje wszystkie specjalności kliniczne i oferuje szerokie portfolio usług w zakresie chirurgii, chorób zakaźnych, diabetologii, endokrynologii, farmakoekonomiki, gastroenterologii, ginekologii, hematologii, intensywnej terapii, kardiologii, nefrologii, neonatologii, neurologii, onkologii, pediatrii, psychiatrii, pulmonologii, radiologii, reumatologii, transplantologii i wielu innych dziedzin.

PMW wspiera też rozwój produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych.

Udzielamy profesjonalnej pomocy w przygotowywaniu:

 • manuskryptów
 • raportów z konferencji
 • monografii
 • komentarzy
 • prezentacji
 • plakatów
 • materiałów informacyjnych dotyczących leków i wyrobów medycznych
 • materiałów edukacyjnych dla pacjentów
 • treści na strony internetowe (w tym na strony poświęcone konkretnym produktom)
 • streszczeń wyników badań klinicznych dla osób nieposiadających wiedzy fachowej

Oferujemy również usługi w zakresie:

 • przeszukiwania medycznych baz danych
 • tworzenia treści medycznych do Internetu contentu
 • administrowania stronami internetowymi o tematyce zdrowotnej
  (tworzenie treści i zarządzanie zawartością, optymalizacja wyszukiwania i funkcjonalności)

Nasz zespół

Zespół PMW tworzą doświadczone specjalistki i specjaliści z różnych dziedzin nauk medycznych i biologicznych.
Większość z nas ma wielokierunkowe wykształcenie, wielu ukończyło studia doktoranckie. Dzięki szerokiemu wachlarzowi specjalizacji naszych pracowników, do każdego zlecenia delegujemy odpowiednio dobrany zespół ekspertów pracujący
pod przewodnictwem doświadczonego kierownika projektu. Efektywna organizacja pracy i wysokie kompetencje zespołu gwarantują najwyższą jakość naszych usług.

Przed objęciem funkcji Prezesa PMW, Maciej pracował przez wiele lat na kluczowych stanowiskach zarządczych w międzynarodowych korporacjach i polskich firmach, takich jak Pharmacia & Upjohn, Hexal, Agfa Gaevert, Multikino. Maciej jest członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Dodatkowo, Maciej jest członkiem zarządu w Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH).

Maria jest pediatrą i autorką ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych. Ma też ponad dwudziestoletnie międzynarodowe doświadczenie zdobyte w firmach farmaceutycznych, gdzie pracowała w działach marketingu, medycznym oraz badań i rozwoju. Maria jest członkinią Europejskiego Stowarzyszania Pisarzy Medycznych (EMWA), Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych (EASE), Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (ESE), Towarzystwa Badań nad Hormonem Wzrostu (GRS)
oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl).

Karolina zajmuje się tworzeniem i redakcją tekstów naukowych oraz zarządzaniem projektami.
Przez wiele lat prowadziła badania na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie uzyskała stopień doktora nauk medycznych i zrobiła specjalizację z diagnostyki laboratoryjnej. Była również sekretarzem redakcji pisma „Folia Medica Lodziensa” oraz sekretarzem zarządu Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologicznego. Jest absolwentką kierunku Analityka Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Karolina jest członkinią Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl)

Anna zajmuje się tworzeniem i redakcją tekstów naukowych. Jej zainteresowania obejmują
także pisarstwo regulatorowe zarówno w odniesieniu do wyrobów medycznych, jak i badań klinicznych leków. Anna jest autorką ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, 3 rozdziałów oraz materiałów konferencyjnych. Przez wiele lat prowadziła badania własne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
gdzie uzyskała stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii molekularnej. Jest absolwentką kierunku Biotechnologia na Politechnice Łódzkiej. Anna jest członkinią Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Pisarzy Medycznych (EMWA).

Dorota odpowiada za działania marketingowe, organizację szkoleń i zarządzanie biurem PMW. Ukończyła warszawską Akademię Wychowania Fizycznego, Wydział Rehabilitacji Ruchowej oraz Szkołę Główną Handlową. Pracowała w Instytucie Onkologii i w kilku klinikach rehabilitacyjnych, prowadziła również liczne niezależne projekty. Była też dyrektorką działu Public Relations i Mikromarketingu w Citibanku.
Dorota jest członkinią Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl)

Agnieszka pracuje w PMW od 2013 roku. Jest ekspertką w zakresie tworzenia dokumentacji badań klinicznych leków i znawczynią zasad formatowania dokumentów. Ukończyła psychologię
na Uniwersytecie Warszawskim i podjęła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zanim dołączyła do zespołu PMW,
była sekretarzem redakcji pisma „Medycyna po Dyplomie” wydawanym przez Medical Tribune Polska. Agnieszka ukończyła liczne kursy z zakresu pisarstwa medycznego i dokumentacji regulatorowej. Agnieszka jest członkinią Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl)

Małgorzata pomaga producentom wyrobów medycznych w uzyskiwaniu oznakowania
CE dla ich produktów. Do jej zadań należy również pisanie artykułów naukowych, treści ulotek i plakatów, prezentacji oraz raportów z rad konsultacyjnych. Małgorzata należy do Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) i Europejskiego Stowarzyszenia Pisarzy Medycznych (EMWA), w ramach którego uczestniczyła w wielu warsztatach towarzyszących konferencjom organizowanym
przez EMWA. Jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunki: Zdrowie Publicznie i Dietetyka).

Michał jest odpowiedzialny za zarządzanie projektami, a jego główną specjalizacją jest przygotowywanie raportów rad konsultacyjnych, artykułów naukowych i dokumentacji badań klinicznych. Studiował dietetykę na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i z wyróżnieniem obronił doktorat z mikrobiologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest autorem artykułów i wystąpień na temat bakterii beztlenowych. Michał jest członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl)

Aneta odpowiedzialna jest za prowadzenie projektów Public Relations, komunikację z ekspertami
i pisarzami medycznymi, oraz organizację advisory boards. Jest członkinią Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Ukończyła Politykę Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim i Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wcześniej przez lata była Szefową Promocji Radia TOK FM i członkinią audycji Poczytalni, pracowała również w wydawnictwach: Prószyński i S-ka i Gruner und Jahr. 

Urszula zajmuje się pisarstwem medycznym i regulatorowym w odniesieniu do wyrobów medycznych
oraz zarządzaniem projektami. Ukończyła biologię na Uniwersytecie Warszawskim i obroniła doktorat
z biologii medycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Urszula ma rozległe doświadczenie
w prowadzeniu badań naukowych w zakresie immunologii i reumatologii eksperymentalnej, jest autorką lub współautorką ponad trzydziestu artykułów naukowych i materiałów konferencyjnych.
Jej doświadczenie związane z przemysłem farmaceutycznym obejmuje pisarstwo regulatorowe
i medyczne oraz pracę w dziale zajmującym się globalnymi regulacjami dotyczącymi wyrobów medycznych. Urszula jest członkinią Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych
w Polsce (GCPpl)

Dorota koordynuje projekty pisarstwa medycznego i współpracuje przy redakcji i korekcie merytorycznej oryginalnych wyników badań, recenzji artykułów, opisów przypadków, raportów rad konsultacyjnych
i plakatów konferencyjnych. Dorota jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii
im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi. Jest członkinią Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl)
i Europejskiego Stowarzyszenia Pisarzy Medycznych (EMWA). Uczestniczyła w wielu specjalistycznych szkoleniach towarzyszących podczas konferencjom EMWA.

Nasze standardy etyczne i jakościowe

Chcąc zachować jak najwyższe standardy etyczne w zakresie raportowania i upowszechniania wyników badań medycznych, przestrzegamy szeregu dobrych praktyk i zaleceń. Ustanowiliśmy również wewnętrzne procedury regulujące zasady współpracy naszej agencji z autorami. Dodatkowo, kierujemy się w tym względzie wytycznymi opracowanymi wspólnie przez Amerykańskie Stowarzyszenie Pisarzy Medycznych (AMWA), Europejskie Stowarzyszenie Pisarzy Medycznych (EMWA) oraz   Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Publikacji Medycznych (ISMPP)1

Dobre praktyki dotyczące publikacji

PMW stosuje się do wytycznych zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Wydawnicze dotyczące Raportowania Badań Sponsorowanych przez Przemysł Farmaceutyczny (GPP3)2, zgodnie z którymi:

 • przygotowywanie artykułów odbywa się w ścisłej współpracy z autorami
 • wszyscy współautorzy muszą wyrazić zgodę na korzystanie z usług PMW
 • autorzy mają obowiązek zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do tekstu przez pisarza medycznego lub redaktora
  i zaakceptowania ostatecznej wersji przed wysłaniem artykułu do publikacji
 • autorzy mogą zlecić pisarzowi medycznemu bądź redaktorowi wykonanie czynności administracyjnych związanych
  z przygotowaniem artykułu do publikacji lub publicznej prezentacji
 • pisarz medyczny zazwyczaj nie spełnia kryteriów autorstwa zdefiniowanych prze Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych (ICMJE)3; jeśli jednak jego wkład w powstanie ostatecznego tekstu był znaczący (np. w zakresie interpretacji wyników lub w przeglądzie literatury) i jest gotowy przyjąć odpowiedzialność za przynajmniej jeden aspekt publikacji, wówczas powinien zostać wymieniony jako współautor
 •  jeśli autorzy statystyk wnoszą znaczny wkład intelektualny, powinni być wymienieni jako współautorzy, zgodnie
  z wytycznymi GPP3
 • redaktor powinien dopilnować by autorzy zamieścili oświadczenia wyjaśniające, w tym klauzule dotyczące konfliktu interesów, finansowania badań, listy osób biorących udział w powstawaniu publikacji oraz podziękowania
 • obowiązkiem redaktora jest dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności i rzetelności publikacji
  w zakresie, w jakim współpracował z autorami.

Pozostałe standardy przestrzegane przez PMW

PMW przestrzega rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (ICMJE)3, standardów ustanowionych przez Międzynarodową Radę Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Rejestracji Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ICH)4, zaleceń Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), Zaleceń dla przemysłu E6 Dobrej Praktyki Klinicznej
(ICH E6)5, Zaleceń dla przemysłu dotyczących struktury i zawartości raportów z badań klinicznych (ICH E3)6
oraz innych właściwych norm.

Pisarstwo medyczne a „ghostwriting”

Pisarstwo medyczne (redakcja lub pisanie tekstów medycznych) nie jest tym samym co „ghostwriting” (zatrudnianie
„pisarza-widma”). Stowarzyszenie Amerykańskich Uczelni Medycznych przeciwstawia się stawianiu znaku równości
między tymi dwoma rodzajami usług i stwierdza, że „transparentna, oparta na jasnych zasadach współpraca pisarska
między naukowcami a badaczami pracującymi w przemyśle, pisarzami medycznymi i/lub ekspertami technicznymi,
nie jest ghostwritingiem”7. W artykułach cytowanych w wytycznych GPP38-10 podkreśla się, że pisarz medyczny,
którego nazwisko widnieje w sekcji „Podziękowania”, nie może być uznany za „autora-widmo”.

Kryteria określające autorstwo

Zgodnie z wytycznymi ICMJE3, autorami publikacji są osoby, które spełniają warunki określające autorstwo tekstu, czyli:

 • wniosły znaczący wkład w koncepcję lub projekt publikacji, tudzież w pozyskanie, analizę bądź interpretację wykorzystanych w niej danych ORAZ
 • w dużym stopniu przyczyniły się do powstania wstępnej wersji tekstu lub dokonały jego istotnej, pod względem intelektualnym, korekty merytorycznej ORAZ
 • zatwierdziły ostateczną wersję przeznaczoną do publikacji ORAZ
 • wyraziły zgodę na wzięcie odpowiedzialności za całokształt pracy, co oznacza gotowość do należytego zbadania i wyjaśnienia zastrzeżeń dotyczących którejkolwiek jej części.

Autorzy muszą spełniać wszystkie te cztery kryteria łącznie, a każda osoba spełniająca te kryteria powinna zostać współautorem.

W większości publikacji na temat badań klinicznych redaktor medyczny, który nie brał udziału w projektowaniu badania, analizie danych czy interpretacji wyników, nie kwalifikuje się, zgodnie z kryteriami ICMJE, do miana autora. Dopóki redaktorzy ściśle współpracują z wymienionymi z nazwiska autorami, nie ma etycznych przeciwwskazań by korzystać z ich usług. 

Do pracy nad przygotowaniem publikacji dopuszcza się redaktorów medycznych zatrudnionych przez firmy finansujące projekt. Jednak ich wkład w pracę i powiązania ze sponsorem projektu powinny być ujawnione, podobnie jak informacje na temat finansowania i organizacji badania.

Standardy jakości

W trosce o wysoką jakość raportów na temat badań medycznych i ich wyników, przestrzegamy zaleceń odpowiednich dla danego typu badania, np.  skonsolidowanych standardów jakie powinny spełniać raporty z badań klinicznych – CONSORT11 (Consolidated Standards of Reporting Trials) w przypadku badań klinicznych, czy standardów opisanych w deklaracji STROBE12 (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology) w przypadku badań obserwacyjnych. Ponadto, PMW opracował wewnętrzny system zarządzania jakością (QMS), który gwarantuje, że wszystkie nasze usługi utrzymane są na najwyższym poziomie, spełniają oczekiwania klientów i cechują się wysoką efektywnością13.

Przypisy:

 1. AMWA-EMWA-ISMPP Joint Position Statement on the Role of Professional Medical Writers. Medical Writ 2017;26:7-8., adres dostępu: https://journal.emwa.org/writing-better/amwa-emwa-ismpp-joint-position-statement-on-the-role-of-professional-medical-writers/
 2. Battisti WP, Wager E, Baltzer L, i inni, Good Publication Practice for Communicating Company-Sponsored Medical Research: GPP3. Ann Intern Med 2015;163 461-4. doi:10.7326/M15-0288
 3. International Committee of Medical Journal Editors, Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals, aktualizacja grudzień 2019, adres dostępu: http://www.icmje.org/recommendations/
 4. ICH, European Medicines Agency, Guideline for good clinical practice E6(R2). aktualizacja grudzień 2016, adres dostępu: https://www.ema.europa.eu/en/ich-e6-r2-good-clinical-practice
 5. ICH, Food and Drug Administration, Guidance for Industry: E6 Good Clinical Practice, 1996, adres dostępu: https://www.cc.nih.gov/ccc/clinicalresearch/guidance.pdf
 6. European Medicines Agency, ICH Topic E 3: Structure and Content of Clinical Study Reports, 1996, adres dostępu: https://www.ema.europa.eu/en/ich-e3-structure-content-clinical-study-reports
 7. Association of Medical Colleges, Industry funding of medical education. Report of an AAMC task force, 2008, adres dostępu: https://www.aamc.org/system/files/c/2/482220-industryfundingofmedicaleducation.pdf
 8. Woolley KL. Goodbye ghostwriters!: How to work ethically and efficiently with professional medical writers. Chest 2006;130:921-3. doi:10.1378/chest.130.3.921
 9. Hamilton CW. Differential diagnosis: distinguishing between ghostwriting and professional medical writing in biomedical journals [Letter], JAMA Intern Med 2013;173:2091-2. doi:10.1001/jamainternmed.2013.10420
 10. Stretton S., Systematic review on the primary and secondary reporting of the prevalence of ghostwriting in the medical literature, BMJ Open 2014;4:e004777. doi:10.1136/bmjopen-2013-004777
 11. CONSORT. Consolidated Standards of Reporting Trials, 2010, adres dostępu: http://www.consort-statement.org/
 12. STROBE. Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology, adres dostępu: https://www.strobe-statement.org/
 13. Proper Medical Writing Quality Manual – dokument wewnętrzny, dostępny na żądanie