Proper Medical Writing

Oferujemy szereg usług z zakresu prezentacji danych biomedycznych,
w tym tworzenie specjalistycznych tekstów naukowych i dokumentacji medycznej.

Wspieramy badaczy w przygotowywaniu najwyższej klasy publikacji,
zarówno poprzez uczestnictwo w indywidualnych projektach badawczych,
jak i organizację szkoleń propagujących wiedzę na temat technik
i metod prezentacji danych naukowych.

Twoja wiedza - nasz czas i doświadczenie

@ProperMedicalWriting - wspieramy naukowców w publikowaniu badań medycznych. Zajmujemy się kompleksową obsługą projektów badawczych, począwszy od opracowań danych statystycznych, wniosków do komisji bioetyki, specjalistycznych tłumaczeń, po korekty językowe (również jęz. Angielski - native). #medicalwriting #publikacja #statystyki #badania #szkolenia

Kim jesteśmy ?

Jesteśmy zespołem ekspertów specjalizujących się w tworzeniu naukowych tekstów medycznych i przygotowywaniu dokumentacji badań klinicznych.

Dynamiczny rozwój naszej agencji i trzynastoletnie doświadczenie
na rynkach Europy, zaowocowały licznymi długoterminowymi współpracami
i pozycją preferowanego w  środowisku farmaceutycznym dostawcy usług pisarstwa medycznego (medical writing).

Nasze usługi

Biomedyczne badania naukowe

Przygotowujemy dokumentację badań klinicznych, w tym protokoły badania, broszury badacza, raporty z badań klinicznych, raporty dotyczące oceny bezpieczeństwa produktów.

Artykuły naukowe

Udzielamy profesjonalnego wsparcia
na wszystkich etapach przygotowywania publikacji naukowych dla wiodących wydawnictw zarówno w zakresie  opracowywania danych, jak i pisania tekstów.

Teksty medyczne

Oferujemy profesjonalne wsparcie
w przygotowaniu:

 • manuskryptów
 • raportów z konferencji
 • monografii
 • komentarzy
 • prezentacji
 • plakatów
 • materiałów informacyjnych dotyczących leków i wyrobów medycznych 
 • materiałów edukacyjnych
  dla pacjentów
 • treści na strony internetowe
  (w tym na strony poświęcone konkretnym produktom)
 • streszczeń wyników badań klinicznych
  dla osób nieposiadających wiedzy fachowej

Wyroby medyczne

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla producentów wyrobów medycznych:
od doradztwa w zakresie wyboru ścieżki certyfikacji, poprzez zaprojektowanie i przeprowadzenie badań klinicznych, po wdrożenie systemu zarządzania jakością (QMS) i sporządzenie dokumentacji rejestracyjnej wyrobu. Skutecznie pomagamy start-upom medycznym oferującym rozwiązania zdalne (digital health) w uzyskaniu certyfikacji
ich wyrobów.

Edukacja

Od 2009 r., PMW przeszkoliło tysiące osób,
które wzięły udział w warsztatach i konferencjach organizowanych przez nas w Polsce
i za granicą. Oferujemy zarówno szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb określonych grup uczestników,  jak i wydarzenia skierowane do szerokiego grona odbiorców: lekarzy, naukowców, badaczy oraz pracowników firm farmaceutycznych z działów: marketingu medycznego, badań klinicznych, rejestracji 
czy oceny bezpieczeństwa.

BROSZURY DO POBRANIA