Staff Detail

Małgorzata Paradowska

Project Manager/Medical and Regulatory Writer

Małgorzata jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunkach zdrowie publiczne i dietetyka. W PMW wspiera wytwórców wyrobów medycznych we wprowadzaniu produktów na rynek przede wszystkim w uzyskiwaniu certyfikacji CE. Odpowiada również za publikacje, plakaty i prezentacje naukowe oraz raporty ze spotkań ekspertów. Jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce i Europejskiego Towarzystwa Pisarzy Medycznych (European Medical Writers Association, EMWA) i czynnym uczestnikiem specjalistycznych szkoleń na konferencjach EMWA.

+48 695 293 700

[email protected]