Our clients

 • Abbott 
 • Abbvie 
 • Adamed
 • Aether Biomedical
 • Amgen
 • Angelini
 • Agros 
 • Akeda
 • Arkona
 • AstraZeneca
 • Bayer
 • Biogen
 • Bioton
 • Bristol-Myers Squibb
 • Biomapas
 • Biominds
 • Biokinetica
 • BioStat
 • Blirt
 • Boehringer Ingelheim
 • Braster
 • Cantargia
 • Celon Pharma
 • Chiesi
 • Clause
 • Clinical Consulting
 • Craft
 • Croma-Pharma
 • Cromsource
 • Cros CRO
 • DreamJay
 • DrOmnibus
 • Egis
 • Elektronika i Elektromedycyna
 • Enbio
 • Ewopharma
 • Danone
 • DEBN
 • Eli Lilly
 • Ergomed
 • Eusa Pharma
 • Ferring
 • Foldix Medical
 • Galderma
 • Glaxo Smith Pharma
 • Global Clinical Trials
 • Neuron Foundation
 • HealthUp
 • Hill+Knowlton
 • IBSA
 • Ipsen
 • Indorsia
 • Janssen-Cilag
 • Johnson & Johnson
 • Lekolepki
 • Medicus 
 • MSD
 • McCann Worldgroup
 • Merck
 • Mundipharma
 • Mylan
 • Neo-Vinci
 • Nestmedic
 • Novartis
 • Novo Nordisk
 • Nucomed
 • Nutricia
 • Nutrined BV
 • Optima
 • Orphan
 • PEX Pharma Sequence
 • Pfizer
 • Polski Bank Komórek Macierzystych
 • Polpharma
 • RemmedVR
 • Roche
 • Royal Dent
 • Sanofi-Aventis
 • Servier
 • Smart QMS
 • Swedish Orphan Biovitrum
 • Takeda
 • Telis Bioscience
 • TG Therapeutics
 • Valeant
 • VM Media
 • Welcome Digital
 • Zentiva Alvogen
 • Żywiec Zdrój
 • 2KMM
 • UCB
 • Unitra
 • Valeant
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych / Agency for Health Technology Assessment and Tariff System
 • Baim Institute of Clinical Research
 • Centrum Stopy w Warszawie
 • Instytut Biotechnologii I Antybiotyków
 • Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi / Institute of the Polish Mother’s Memorial Hospital in Łódź
 • Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie / Institute of Moter and Child
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • Kardiologia Polska
 • NZOZ Nasz Lekarz w Toruniu
 • Państwowy Instytut Higieny
 • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne / Polish Cardiac Society
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne
 • Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
 • Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne 
 • Gdański Uniwersytet Medyczny / Medical University of Gdańsk
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Poznan University of Medical Science
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku / Medical University of Białystok
 • Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu
 • Wojskowy Instytut Medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MON