Opublikowane na Youtube: 2021 KTLC Pisarstwo Medyczne PL

2021 KTLC Pisarstwo Medyczne PL
Pisarstwo Medyczne (Medical Writing) – Nowe perspektywy dla tłumacza medycznego. Maria Kołtowska-Häggström, MD, PhD …
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=w8v74f0Ojwc